ទប់ស្កាត់បញ្ហាបបូរមាត់ប្រេះស្ងួត

សុខភាពៈ ដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាបបូរមាត់ស្ងួតហែង លោកអ្នកមិនត្រូវយកអណ្ដាតលិតបបូរមាត់, លាបក្រមួនថែរក្សាបបូរមាត់ជារៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេង, យកអេប៉ុង ឬច្រាសស្អាតមកដុសលើបបូរមាត់ ដើម្បីជំរុះកោសិកាស្បែកចាស់ៗចោល និងផឹកទឹកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់៕

កែសម្រួលៈ សុខក្រម-Sokharkom